• שילוח בינלאומי

    משלוחים אויריים וימיים, משלוחים חלקיים, מטען כללי, מטענים מיוחדים, קשרים גלובליים ורשת בינלאומית לאספקת שילוח בינלאומי מדלת לדלת.

    לוגיסטיקה

    אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות לוגיסטיים בארץ ובעולם. One Stop Shop ללקוחות שלנו המתיר ניהול שרשרת האספקה עבור הלקוח

    איזוטנקים

    קורת גג אחת עבור שירותי מכולות איזוטנקים. תפעול איזוטנקים מטען כימי, נוזלים או מזון. צור קשר לקבלת מידע נוסף

בין לקוחותינו

פריסה בינלאומית


פתרונות