מכון התקנים

שלבים בתהליך שחרור מוצר מיובא
צו ייבוא חופשי מאשר יבוא של מוצרים מסויימים לארץ ב"אישור תקן"
אנו בבאל מר יודעים לקבל ממך הלקוח פרטים לגבי המוצר ולתת לך חוות דעת מקצועית על המשך הטיפול מול מכון התקנים הישראלי במידת הצורך, כמו כן תקבל הערכת עלות השחרור והמיסים על המוצר כאמור.
כל תהליך של אישור ייבוא מתחיל בהגדרת פרט המכס, הנעשה בדרך כלל על ידי עמיל המכס.

בדיקת המשלוח הראשון:
מומלץ להביא דוגמא המוצר שרוצים לייבא לישראל, ולהעבירו במכון התקנים, בטרם הייבוא של המשלוח כולו. אם הוצגה דוגמא כזו ותוצאות הבדיקות היו חיוביות, יקבל היבואן תעודה חיובית אשר תשמש כאישור דגם ובסיס למתן "אישור תקן" למשלוחי המוצרים שיגיעו בעתיד, מאותו הדגם ושל אותו יצרן.

מוצרים המסומנים בתו-תקן ישראלי פטורים מבדיקת הדגם (אב טיפוס).

קיימים ארבעה סוגי בדיקות:
בדיקה מלאה:
בדיקה זו מתבצעת עם תחילת היבוא או כשלב מקדים לתהליך היבוא. תדירות הבדיקה - אחת לחיי דגם או בפרקי זמן שונים ומוגדרים מראש, בהתאם לסוג המוצר.
בדיקה חלקית:
בדיקה, שמטרתה לקבוע אם המוצרים שבמנה מתאימים לחלק מדרישות התקנים החלים עליהם.
בדיקת השלמה:
בדיקה זו נעשית כאשר קיים הסכם הכרה הדדית עם מוסד כלשהו בחו"ל, שתעודת הבדיקה שלו מוצגת למכון התקנים, אולם התקן לפיו נבדק המוצר אינו זהה בכל סעיפיו לתקן הישראלי הרלוונטי למוצר.
בדיקת זיהוי:
בדיקה שמטרתה לבחון אם המוצרים המיובאים זהים לאלה שנבדקו בעבר בבדיקה מלאה (בדיקת דגם).

בין לקוחותינו

פריסה בינלאומית


פתרונות