מיכליות / איזוטנקים - פרויקטים

במסגרת מחלקת האיזוטנקים באל מר ספנות מנהלת עבור לקוחותיה פרויטים ענפים של ייבוא וייצוא באמצעות האיזוטנקים בבעלותה וכמו כן תפעול של איזוטנקים אשר נחכרים מחברות שונות בעולם, אנו אחראים על ייבוא וייצוא האיזוטנק כולל משיכת ממסופים, שטיפות, שידורים לנמל ומכס וכו'.

בין לקוחותינו

פריסה בינלאומית


פתרונות